1 ud af 3 tyskere sammenligner israelere med nazister

Nyligt offentliggjort undersøgelse viser skred i tyskernes syn på jøder og staten Israel. Mange tyskere mener, at man skal tale mindre om, hvordan nazisterne behandlede jøderne under Holocaust – israelerne er ikke enige.

Den omfattende undersøgelse foretaget af Bertelsmann Stiftung viser, at en tredjedel af tyskerne mener, at Israels behandling af palæstinenserne kan sammenlignes med nazisternes folkemord på jøder under Holocaust. Et repræsentativt antal tyskere blev i undersøgelsen konfronteret med påstanden om, at “den måde, staten Israel behandler palæstinenserne på i dag, er i princippet ikke anderledes end den, nazisterne behandlede jøderne i Det Tredje Rige.”

    • 36% af de adspurgte var enige i udsagnet.
    • 25% sagde, at de ikke vidste, om det var korrekt.
    • 40% var uenige eller meget uenige.

Endvidere mener 24% af de tyske respondenter, at jøder har for stor indflydelse i verden, 62% var uenige eller vidste det ikke.

Rapporten blev offentliggjort i begyndelsen af september 2022, men selve undersøgelsen blev gennemført i 2021. Den stillede 1.270 tyskere og 1.370 israelere en række spørgsmål om deres syn på hinanden. Resultatet viste tydeligt, at israelerne har mere respekt for Tyskland, end tyskerne har for Israel.

55% af israelerne sagde, at de havde et positivt syn på Tysklands regering, mens kun 24% af tyskerne sagde det samme om Israels regering – af tyskere i alderen 18-29 havde kun 15% et positivt syn på den israelske regering.

Auschwitz-Birkenau, hvor omkring 1 million jøder blev myrdet af nazistene. Foto:https://www.flickr.com/photos/slapers/14136020459/.

Undersøgelsen viste også, at halvdelen (49%) af de tyske respondenter mente, at der skulle tales mindre om, hvordan nazisterne behandlede jøder under Holocaust, mens et lille mindretal (14%) af de israelske respondenter svarede det samme.