125 år siden første kongres om etablering af staten Israel

Kristen støtte til bibelsk zionisme

Bibelen taler meget om fremtiden for israelernes folk og land. Når kristne samles om emnet Zions genopståen og viser solidaritet med det jødiske folk tilbagevenden til Israel fra hele verden, er det en bibelsk baserede reaktioner. Det er en manifestation på Guds suverænitet og afslører samtidig den antisemitisme og antizionisme, der stadig hersker i verden. Det er vigtigt, at kristne afklarer deres holdning til Israel og tager Guds ord om det jødiske folk alvorligt.

Den første zionistiske kongres.

For 125 år siden fandt den første zionistiske kongres sted fra 29. til 31. august 1897 i Stadt-Casino i Basel. Det lagde grunden til den moderne stat Israel. Vi ønsker at udfordre Kirken til at velsigne og trøste Israel og derved på en kraftfuld måde forkynde Guds løfter, som udtrykt af profeten Amos: « Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud.«  Amos 9:14-15

Længsel efter Zion.

Landet Israel eller Jerusalem kaldes ofte Zion i Bibelen. Det er fødestedet for den jødiske nation. Her var hun næsten altid politisk suveræn og for det meste kulturelt uafhængig i 1500 år. Zion har været beboet af jøder uden afbrydelse i tusinder af år. Det er nu det eneste land i verden, hvor det samme folk har samme religion og sprog som for 3000 år siden. Jødernes længsel efter at vende tilbage til deres hjemland er en tanke, som vi finder tidligt i Bibelen (Salme 137,1-6). Dette ønske godkendes af Gud, som igen og igen lover at bringe sit folk tilbage fra adspredelsen til det forjættede land (Jeremias 23: 7-8). Emnet Zion, som ifølge Skriften naturligvis er tæt på Guds hjerte, bør ikke være mindre vigtigt for os.

Zion og Basel.

Da Basel har en særlig forbindelse til zionismen, har ICEJ været med at understrege dette ved forskellige lejligheder. Fra den første zionistiske kongres, hvor “Basel-programmet” blev vedtaget, er der afholdt 10 zionistiske kongresser i Basel. Den sidste var i 1946 under ledelse af Dr. Chaim Weizmann, som senere blev den første præsident for staten Israel. Under Anden Verdenskrig blev Basel et midlertidigt hjem for mange jødiske flygtninge. Selvom de fleste af dem flyttede væk efter krigen, er Basel stadig hjemsted for det næststørste jødiske samfund udenfor Israel.

I solidaritet med jøder i Israel har ICEJ planlagt en konference i de gamle lokaler den 28. august 2022, for at styrke venskabs- og broderskabsbåndene mellem jøder og kristne.

Forgangsmanden for den politiske bevægelse.

Theodor Herzl (1860–1904) var en østrigsk jødisk journalist, som grundlagde den politiske zionistiske bevægelse.

Herzl oplevede antisemitisme på universitetet i Wien i 1882 og senere fra 1891, da han opholdt sig i Paris som korrespondent for en liberal avis i Wien.

I 1894 dækkede han Dreyfus-affæren i Paris for avisen. Kaptajn Alfred Dreyfus var en jødisk officer i den franske hær, der var anklaget for forræderi. Herzl oplevede den kraftige antisemitiske stemning i Paris, hvor pøblen råbte “død over jøderne”, og sagen medførte en storm af antisemitisk propaganda i Frankrig. Det overbeviste ham om, at den eneste løsning på problemet var en masseudvandring til et område, som jøderne kunne kalde for deres eget land.

I 1896 udgav Herzl bogen Der Judenstaat (Den jødiske Stat), hvori han fremsatte det synspunkt, at jøderne kun kan opnå accept i verden, hvis de er én nation og ét folk, og at løsningen på antisemitismen er oprettelsen af en jødisk stat. Han anså det jødiske spørgsmål for internationalt og mente, at det skulle afklares internationalt. Herzls ideer blev mødt med stor begejstring af især de østeuropæiske og russiske jøder. Trods antisemitismen var de fleste vesteuropæiske og amerikanske jøder tilfredse med de borgerrettigheder, de havde opnået.

Den første internationale zionistiske kongres åbnede i august 1897 i Basel i Schweiz, og Theodor Herzl blev valgt som den første præsident.

Den politiske zionisme var født. Herzl brugte resten af sit liv på at rejse rundt i mange lande og mødes med statsoverhoveder for at vinde deres støtte politisk og økonomisk for en jødisk stat. Hans jordiske rester er i dag på bjerget “Mount Herzl” i Jerusalem, der blev opkaldt efter ham.