Brev fra direktøren i Jerusalem – September

Kære venner,

Det specielle brev du sidder med i dine hænder fokuserer på den kritiske situation som Ukraine befinder sig i.
Ukraine har i dag store udfordringer og er på kanten af at blive delt i to lande.
De fleste evangeliske kirker i Østukraine, som er styret af pro-russiske separatister, kan kun mødes ”under jorden”.
Evangeliske kristne bliver betragtet som pro-vestlige allierede og møder voldsom undertrykkelse.
Den eneste accepterede kirke er den russisk ortodokse, og alle andre kristne bliver forfulgt. De mødes enten i skoven eller i små husmenigheder, hvor det ikke er muligt at synge sammen.
En nær ven, som har boet i Ukraine i mere end 40 år, fortalte at situationen er værre nu end i Sovjet-tiden.
På samme tid bliver situationen for områdets jøder også vanskeligere.
Ikke bare er anti-semitismen voksende, men krigen har også taget en uhørt drejning, så mange har besluttet at flygte. Nogle prøver at flygte til deres familie i Vestukraine, mens andre ser staten Israel som deres eneste mulighed for en fremtid.
ICEJ arbejder tæt sammen med israelske institutioner og med lokale kristne og organisationer i Ukraine for at sikre sig, at så mange jøder som muligt kan komme til Israel. I løbet af de to sidste uger tog vi på to ”fact-finding ” – missioner til Ukraine for at finde ud af, hvordan vi mest effektivt kan arbejde i denne så kritisk ramte region.
Der er mange områder, som har brug for hjælp. Den vanskeligste del har været at evakuere jøder fra Østukraine til Rusland eller til Vestukraine, da området stadigvæk er under beskydning. Kun få chauffører er villige til at udsætte sig for risikoen ved at få køretøjer over grænserne.
I de nye områder er det nødvendigt at bygge midlertidige huse, som kan bebos indtil de kan flyve til Israel. Endelig er der problemet omkring optagelsesprocessen i Israel, som betyder, at hebræere skal kunne få undervisning, en arbejdsplads, og der må findes skoler, så at livet kommer til at passe med kulturen i deres nye hjemland.

ICEJ er involveret i hvert eneste skridt, og vi har lovet at opgradere vores engagement i de kommende måneder. Vi håber, I under bøn, vil læse denne opfordring, da her virkelig er en mulighed, som er åben i dag. Der er tale om en profetisk aktion, hvor vi har det privilegium at kunne deltage.
Profeten Esajas talte om det:
”Han rejser et banner for folkene,
han samler Israels fordrevne
og bringer Judas spredte tilbage
fra de fire verdenshjørner.
(Es. 11,12)

Denne forudsigelse ses i dag i Ukraine, og den fortæller os, at vi i skal rejse os
og stadfæste Guds hensigt i vores tid.
Jeg beder jer om at stå sammen med os denne sommer for at hjælpe i det store arbejde, som handler om at få jøderne retur til deres hjemland.
Guds fred!

Dr. Jürgen Bühler
Ledende direktør for ICEJ, Jerusalem