ET ÅRHUNDREDE DER SKAL FEJRES

Markering af 100-året for Balfour-erklæringen mm.

I år 2017, vil vi passere flere vigtige milepæle for kristne, der støtter Israel. For eksempel er det 500 år siden starten på den protestantiske reformation i oktober 1517, hvor kristne kunne læse Bibelen på deres eget sprog igen og genopdage, at Gud stadig havde planer for det jødiske folks tilbagevenden til deres gamle hjemland. 2017 er også året, hvor det er 100 år siden, at Balfour-erklæringen fra november 1917 blev lanceret i Storbritannien, med det formål at etablere en jødisk nationalt hjem i Palæstina. Endelig vil vi markere 50-året for at Jerusalem blev genforenet under israelsk styre under Seksdageskrigen i 1967.

 

Årsdagen for Balfour er især vigtig for staten Israel og dets kristne venner. Balfour-erklæringen, der er udstedt den 2. november 1917 er et centralt dokument i det moderne Israels lovlige kæde af ejendomsretten til jorden. Fra dette dekret fra det britiske kabinet, fulgte en række internationale beslutninger for at genoprette den jødiske nation, herunder San Remo konferencen i 1920, League of Nation mandat i Palæstina i 1922, FN delingsplan fra 1947, Israels egen Uafhængighedserklæring i maj 1948, og Israels optagelse i FN et år senere.

 

Balfour-erklæringen var kronen på “restorationisme” bevægelser i Storbritannien. Så tidligt som i 1700-tallet, havde ledende kristne i England været fortalere for en tilbagevenden af ​​jøderne til staten Israel, med udgangspunkt i løfterne i Skriften. Denne bevægelse repræsenteredes bla. af præster som Charles og John Wesley, Charles H. Spurgeon, og biskop Ryle af Liverpool, samt prominente regeringsledere som William Wilberforce, Lord Palmerston og Lord Shaftesbury. Som et resultat af deres forkyndelse og aktivisme, var restorationisme allerede blevet den fremherskende opfattelse selv inden den anglikanske kirke på det tidspunkt den jødiske zionistiske bevægelse blev lanceret af Theodor Herzl i 1897.

 

Da det blev klart under Første Verdenskrig, at Storbritannien og dets allierede ville være i stand til at befri Mellemøsten fra det Osmannisk styre, anså regeringen under David Lloyd Georg det som et historisk øjeblik for at hjælpe de jødiske zionister til at genvinde deres hjemland. Seks af de ni medlemmer af hans krigskabinet, herunder udenrigsminister, Arthur James Balfour, var åbenlyst bekendende kristne zionister og de benyttede lejligheden til at udstede den moderne pendant til det gamle dekret af kong Kyros, at jøder kunne vende tilbage og genopbygge deres land. På grund af dette højtidelige løfte, som blev kendt som Balfour-deklarationen, blev Storbritannien givet mandat til at hjælpe med at skabe en jødisk nation i den frigjorte provins Palæstina.

Så vi har meget grund til at fejre 100-årsdagen for Balfour-deklarationen i år. Til november 2017 vil den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem sponsorere begivenheder og fællesskab med jødiske og kristne venner for at fejre Balfour, herunder ceremonier i London og Jerusalem.

Alle vil dog ikke hylde hundredåret for Balfour-erklæringen i år. Faktisk vil palæstinensiske ledere bruge deres internationalt finansierede PR maskiner til angribe den “kriminelle uretfærdighed” mod deres folk. De kræver, at Storbritannien undskylder for Balfour og truer endda med at starte en retssag mod Storbritanien, for alle skader på palæstinenserne lige siden. Sådanne tiltag vil i givet fald være uholdbare og endda kontraproduktive. Årsagen er, at disse aktioner mod Israel rent faktisk ville underminere de krav der er til alle stater, også talrige arabiske nationer i regionen.

Storbritanniens motivationer bag Balfour-erklæringen har altid været genstand for debat. Nogle siger, det var ment for at vinde jødisk fordel under krigen, eller at tilbagebetale zionistleder Chaim Weizmann for hans værdifulde bidrag til krigsindsatsen. Andre siger, at det var en gestus af anger for århundreders kristen antisemitisme, eller blot en handling af britisk ekspansion. Sandheden er, at Balfour var et gyldigt og ædelt udtryk for kristen sympati for en retfærdig sag. Det var også en del af en stribe afgørelser truffet af de sejrende magter under og efter krigen, for at skabe retfærdighed og selvstændighed i Mellemøsten og andre steder, som en måde at opbygge stater og yde selvbestemmelse til folk i befriede lande. Så Balfour er faktisk en afgørende markør for lukning af en alder af kolonialisme, en selvpålagt afslutning af de vestlige nationer selv.

En af arkitekterne bag dette mandat strategi var Jan Smuts, en kristen zionist. Indtil da havde de europæiske magter hævdet ejerskab over de fraflyttede osmanniske områder i Mellemøsten som led i deres egne imperier. Men Smuts og andre mente, at det var tid til at lade befolkningerne selv herske over deres egne lande, og at den rolle, vestlige lande havde, kun var at hjælpe dem på vej til selvstændighed. Denne nye tilgang er inspireret delvist af amerikanske præsident Woodrow Wilson og hans fjorten pointer for udbredelse af demokrati og sikre freden i efterkrigstiden. Men, Smuts beskrev også mandat-systemet som en “hellig tillid”, der betød at befri forskellige lande og folk fra fremmed herredømme.

Således blev Storbritannien tildelt et midlertidigt mandat i Palæstina og Irak, mens Frankrig skulle føre tilsyn med opbygning af Libanon og Syrien som nationer. Faktisk kan hver arabisk nation i Mellemøsten i dag føre sine retskrav omkring uafhængighed tilbage til nogle af de samme dokumenter og beslutninger, som skabte det moderne Israel. Det var ikke et tilfælde, at en jødisk stat blev skabt. Jøderne blev, ligesom araberne, betragtet som hjemmehørende i regionen og dermed har ret til at rekonstruere deres gamle nation. Så i forsøg på at underminere Israels juridiske rettigheder ved at angribe Balfour-erklæringen vil alle de omkringliggende arabiske naboer også sætte spørgsmålstegn ved kravene omkring deres egen suverænitet.

Balfour-erklæringen af ​​2 november 1917 underskrevet af Lord Balfour, blev sendt til det britiske jødiske samfunds leder Baron Walter Rothschild med besked om kabinettets beslutning om at støtte den zionistiske sag. Der stod:

“Hans Majestæts regering ser med fordel etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk, og vil gøre deres yderste for at lette gennemførelsen af ​​dette objekt, idet det står klart, at intet skal ske, som kan skabe fordomme mod de civile og religiøse rettigheder for eksisterende ikke-jødiske samfund i Palæstina, eller for de rettigheder og den politiske status for jøder i noget andet land.”

Dave Parsons, ICEJ