100 års Jubilæum for Balfour Erklæringen. 7 November , London

100 års Jubilæum for Balfour Erklæringen, ICEJ Danmark medvirker v. Jubilæum i London.