15 April kl. 10.30 og kl. 13:30 København NV

Gudstjeneste i Kirken i Kulturcentret, Drejervej 15, 2400 Køben-havn NV med Saleem Salash, arabisk præst fra Nazareth, Israel.