Generalforsamling i ICEJ DK

 

Program:

Lørdag d. 26. marts 2022 kl 10:30

 

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Godkendelse af protokol.
  3. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og redegørelse for den selvejende institutions økonomi.
  5. Godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Drøftelse af indkomne forslag.

 

Indkomne forslag skal være indsendt til office@icej.dk inden 12. marts

Ønskes frokost kan dette ske ved at skrive til office@icej.dk inden 23. marts

Genralforsamlingen finder sted på Blåhøj Stationsvej 27, Brande