Skærtorsdag påskemåltid kl. 12.00 i Betania Menighedscenter,

Blåhøj. Ved National Leder ICEJ DK Christina Elisabeth Leinum og Ud-
dannelseschef Jacob Daniel Leinum.