Få bladet gratis

Et ord fra Jerusalem udgives 10 gange om året til støttepartnere og forbedere.
Bladet er gratis men arbejdet drives ved frivillige gaver, som kan indsendes på girokortet der er indlagt i bladet.

93