Her er opfordringen fra Hamas ifm demonstrationerne i Gaza.

ICEJ Danmark,

ICEJ Danmark shared Israel Ministry of Foreign Affairs's video.