FORSTÅ ALIYAH – Betydningen og historien om jødisk tilbagevenden til Zion

Hvad er Aliyah?

Op gennem historien er jøderne ofte blevet forvist eller fordrevet fra deres hjemland. I år 70 e.Kr., efter ødelæggelsen af det andet tempel, blev de spredt fra Gibraltarstrædet til Indien. Selv om længslen efter at vende tilbage til deres hjemland efter at være spredt over hele verden blev dog aldrig opgivet. Det er en århundredgammel skik for jøder, når de lukker påskemåltidet, at sige “Næste år i Jerusalem.”

Aliyah er et hebraisk ord, der betyder at “gå op.” Mens det oprindeligt henviste til opstigning til Jerusalem for at fejre de jødiske fester, er det i dag kommet til at betyde jødernes tilbagevenden til Israels land.

Aliyah, blot sagt, er de landflygtiges indsamling fra jordens fire hjørner — det er jødernes indvandring tilbage til deres fædrene hjemland. Aliyah “er rodfæstet i det jødiske folks brændende håb om at genopbygge sit nationale liv i det landområde, hvorfra folket blev forvist for næsten 2.000 år siden.”

Aliyah i Bibelen

Selv om du måske ikke hører udtrykket “Aliyah” prædiket fra prædikestolen, undervist i bibelklasse eller endda oplistet i en bibelkommentar, så er det bibelsk. Det ligger Gud på sinde, og han ønsker dit engagement (mere om det senere).

Profeterne talte om Aliyah — Guds plan om at bringe Israels børn hjem. Esajas skrev nogle af disse løfter:

“Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner.” (Esa 11:12)

“Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner.” (Esa 43:5-6)

“Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner.” (Esa 49:22)

Jeremias siger, at der ville komme en Aliyah der ville overgå Israels børns udvandring af Ægypten. I kapitel 16:14,15 finder vi disse ord:

“However, the days are coming,” declares the Lord, “when men will no longer say, ‘As surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of Egypt,’ but they will say ‘As surely as the Lord lives who brought the Israelites up out of the land of the north and out of all the countries where he had banished them.’ For I will restore them to the land I gave their forefathers.”

Og i 30:2,3 Gud fortalte Jeremias:

“Dette siger Herren, Israels Gud: Skriv alle de ord, jeg har talt til dig, ned i en bog!  For der skal komme dage, siger Herren, da jeg vender mit folk Israels og Judas skæbne og fører dem tilbage til det land, jeg gav deres fædre, og de skal tage det i besiddelse.”

 

Bølger af Aliyah

I Israels historiske landområde har der altid været til stede gennem århundrederne. Det var imidlertid i slutningen af 1800-tallet, at et stigende antal jøder, der søgte tilflugt fra antisemitisme og inspireret af zionistisk ideologi, vendte tilbage til det, der dengang blev kaldt Palæstina. Disse tidlige pionerer drænede sumpe, genvundet ødemarker, beplantede nøgne bjergskråninger, grundlagde landbrug og genoplivede det hebraiske sprog til daglig brug.

Det jødiske folks tilbagevenden til Palæstina, og senere Israel syntes at komme i bølger.

Den første Aliyah (1882-1903) – Denne Aliyah fulgte massakre i Rusland i 1881-1882, med de fleste af de 35.000 indvandrere, der kommer fra Østeuropa, Rusland og hvad der senere skulle være Sovjetunionen.

Den anden Aliyah (1904-1914) — I kølvandet på massakre under den russiske tzar bosatte 40.000 unge mennesker sig i Palæstina, inspireret af socialistiske idealer.

Den tredje Aliyah (1919-1923) — Udløst af oktoberrevolutionen i Rusland og forfølgelse i Polen og Ungarn, var denne Aliyah en fortsættelse af den anden Aliyah, der blev afbrudt af første verdenskrig.

Den fjerde Aliyah (1924-1929) — Den fjerde Aliyah var et direkte resultat af den anti-jødiske politik i Polen og strikte indvandringskvoter i Amerika.

Den femte Aliyah (1929-1939) — Denne Aliyah var et resultat af nazisternes tiltrædelse af magten i Tyskland (1933).

Aliyah under Anden Verdenskrig og I efterkrigsårene (1939-1948) — Indsatsen fokuserede på at redde jøderne fra det nazistisk besatte Europa. Jødiske partisaner og zionistiske ungdomsbevægelser samarbejdede om at etablere Beriah (flugt) organisationen, som hjalp 200.000 jøder med at forlade Europa.

Mellem 1945-1947, i denne periode var antallet af indvandrere (både lovlige og ulovlige) 480 000, 90 % af dem var fra Europa.

Masseindvandring efter 1948— Den 14. maj 1948 blev staten Israel proklameret. I proklamationen af staten Israel stod der:

“Staten Israel vil være åben for jødisk indvandring og de landflygtige; det vil fremme landets udvikling for alle dets indbyggere; det vil være baseret på frihed, retfærdighed og fred, som sagt af Israels profeter…”

Masseindvandring fra den tidligere Sovjet Union – Fra 1989 til udgangen af 2010, mere end 1 million jøder fra det tidligere Sovjetunionen har gjort Israel til deres hjem. Der er stadig yderligere 1 million jøder stadig i det tidligere Sovjetunionen. Plus 800.000 i Tyskland, USA og Canada.

ICEJ har bistået mere end1 50.000 jøder fra det tidligere Sovjetunionen og andre lande!

Operation Magisk Tæppe – I maj 1949, da imamen i Yemen indvilligede i at lade 45.000 jøder forlade landet, fløj israelske, britiske og amerikanske fly dem “hjem”, kaldet Operation Magisk Tæppe. De yemenitiske jøder, hovedsagelig børn, blev bragt til Israel på omkring 380 flyvninger.

Dette er efterfulgt af lignede operationer (kaldet Josva, Moses og Solomon)

 

ICEJs engagement i Aliyah

Siden grundlæggelsen af Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) i 1980 har der været en forståelse af, at ICEJ en dag ville være involveret i at hjælpe jøder med at vende tilbage til Israel fra hele verden. Derfor blev der oprettet en særlig konto for donationer vedrørende Aliyah.

Vi har hjulpet jøder med at vende tilbage til Israel fra hele verden, siden vi blev grundlagt i 1980. Allerede i 70’erne havde vi folk, der hjalp jøder ud via Wien og Ungarn. Det var den eneste vej ud før kommunismens fald. Siden da har vi hjulpet over 150.000 jøder med at få Aliyah til Israel.

Vi hjælper tusinder hver år, og hvis man ser tilbage på vores 40 års eksistens næsten hvert år har vi hjulpet omkring 10% af alle jøder, der kommer tilbage til Israel. Der er også andre kristne organisationer, der gør dette – men vi gør det, fordi vi tror på Guds Ord, der siger: “Hør Herrens ord, I nationer; proklamere det i fjerne kystland: “Den, der spredte Israel vil samle dem og vil våge over sin hjord som en hyrde (Jeremias 31:10).”

Vi opfordres i Bibelen til at spille en positive rolle i bibelprofetier, genoprettelsen af Israel. Så det er derfor, det er så vigtigt for kristne at se jøderne komme tilbage til deres hjemland. Og det er spændende.

I lufthavnen har ICEJ budt Bnei Menashe fra Nordøstindien, etiopiske jøder, ukrainske jøder, der flygter fra borgerkrigen, russiske jøder og endda franske jøder velkommen. Det er dem, som vi sponsorerede – og det bliver man aldrig træt af.

Vi tror, at alle, der flytter til Israel, hvad enten sekulære eller religiøse, at Gud ærer dette skridt i tro. Og han siger: ” Jeg glæder mig over dem og vil dem det godt; i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem her i landet (Jeremias 32:41).”

 

Sådan kan du hjælpe

Profeterne talte om Aliyah, og det sker lige nu. Antallet af jødiske folk, der vender hjem til Israel, og Helligåndens vidnesbyrd blandt kristne troende bekræfter dette faktum.

Bibelen taler også om dem, der vil være med til at hjælpe jøderne med at vende tilbage til Israel, hedningerne. Det betyder dig og mig!

” Nu løfter jeg min hånd for folkene, jeg rejser mit banner for folkeslagene; de skal bringe dine sønner i favnen og bære dine døtre på skulderen. ” (Esajas 49:22).

Vi lever i en unik tid i historien, hvor vi kan deltage i Guds store plan. Vi kan hjælpe! Hvordan?

Du kan bede:

  1. Når vi beder Gud om at bringe jøderne hjem fra nord, syd, øst og vest beder vi efter Guds vilje. Bed for alle jøder om at komme hjem
  2. Bed for Guds timing. Når han bevæger sig på nationerne, så bed om, at det jødiske folk ville skelne tiden til at vende hjem til Israel
  3. Bed for “fiskerne”, som opsøger jøder i hele verden
  4. Bed til, at kirken ville fange synet af Guds hjerte for Aliyah. Dette kan omfatte den menighed, du deltager i
  5. Bed for Aliyah fra Vesten, og at kirken være klar til denne sæson
  6. Bed til, at Gud ville tale med enkeltpersoner, kirker og virksomheder til at finansiere Aliyah

Du kan give:

Kunne du tænke dig at hjælpe jøderne med at vende hjem til Israel ved at »bære deres sønner i dine arme og deres døtre på dine skuldre?« Selvom dette kan være fysisk umuligt for dig, er det fuldt ud muligt gennem dine økonomiske gaver. Du vil opdage den dobbelte velsignelse af både at bede og give til noget, der brænder på Guds hjerte. Hvilken ære at hjælpe med opfyldelsen af hans ord, der blev talt gennem profeterne.

 

Du kan støtte nu.  Klik her.

 

Tidligere artikler

Christian Friends of Yad Vashem

Læs artiklen

Israel & Jesus

Læs artiklen

GLÆDELIG PÅSKE – Pesach til påske

Læs artiklen

ÅRSFEST – Særlig gave til dig

Læs artiklen