Generalforsamling d. 27. juni, 2020

Hjertelig velkommen til ICEJ Danmarks første generalforsamling d. 27. juni kl. 10.00 -12.00 i Aalborg Menighedscenter. Vi glæder os til at se dig.

Program
10.00-10.30 Morgenkaffe og rundstykker.
10.30-11.30 Generalforsamling.
11.30-12.00 Mulighed for spørgsmål/samtale omkring situationen i Israel.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Godkendelse af protokol
3. Bestyrelsen aflægger årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og redegørelse for den selvejende institutions økonomi
5. Godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Drøftelse af indkomne forslag
8. Eventuelt

Tilmelding her: