Her til morgen landede 116 etiopiske jøder i Ben Gurion lufthavn, sponsoreret af ICEJ

“Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd” (Ef. 3, v. 15-16)
Glædelig Advent!
Tak for din støtte i 2020, stå sammen med os så vi kan sende flere etiopiske jøder hjem i 2021