ICEJ Danmark ekspanderer

Vi vokser

Den kristne ambassade i Jerusalem (ICEJ) har i 40 år været en aktiv støtte for det jødiske folk i og udenfor Israel. Organisationen gør en reel og mærkbar forskel. Alene i første halvår af 2021 har ICEJ hjulpet mere end 1.800 jøder at indvandre til Israel, herunder vores sponsorering af flyrejser for 1.164 nyankomne fra 17 lande. Jøder fra lande som Etiopien, Indien og Rusland beder om hjælp til at vende tilbage til Israel lige nu.   

Staben i Danmark udvides, for at kunne gøre endnu mere gennem diakoni i Israel, gennem informationsarbejde til den kristne kirke om Israel og påvirke det politiske miljø. Derfor er præst Nick Hansen her i august startet som administrativ leder. Hans kompetence og erfaring i at lede lignende organisationer, betyder at han nu er ICEJ Danmarks nye ansigt i al drift og daglig ledelse. Ikke nok med at han har et hjerte for jøderne, så har han stor erfaring i missionsarbejde i Afrika. ICEJ har siden sin start rakt ud til de svageste i samfundet gennem lokale samarbejdspartnere. Også her er Nick med til at styrke indsatsen.  

Udover det administrative har Nick også politisk erfaring, som kan bruges til at påvirke vores politikere. En målsætning for ICEJ er, at den danske ambassade flyttes tilbage til Jerusalem, og her kan ICEJ være en vigtig medspiller. Dette er et langsigtet indsatsområde, men ICEJ vil arbejde for vore politiker ser vigtigheden af dette og tager aktive skridt i den retning.  

Den nationale leder Christina Leinum fortsætter sine opgaver som hidtil.