ICEJ’s Årsfest 2017

”God is on the move” er titlen på en lovsang, som AMC’s lovsangsteam, under fantastisk ledelse af Tone og Kasper Rahbek Pedersen, ledte os i på Årsfesten 2017. Titlen og temaet i sangen: ”God is on the move, in many mighty ways,” ”Gud er i gang, på mange mægtige måder,” er meget beskrivende for temaet for Årsfesten 2017. Gud er i gang! Ved undervisningen af dr. Jürgen Bühler hørte vi om Guds bevægelse i historiens gang. Hvordan det jødiske folks 50-års cyklus, som vi læser om i fra 3. Mosebog, er kommet i gang igen.

”I skal hellige det halvtredsindstyvende år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere; det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom, I skal hver især vende tilbage til jeres familie.” 3. Mosebog kap. 25 v. 10.

Jürgen Bühler beskrev hvordan denne 50-års cyklus startede igen i 1867 da pioner Charles Warren, under arkæologiske udgravninger, finder Kong Davids by. 50 år efter, i 1917 vinder General Allenby over det Ottomanske rige. 50 år efter, i 6-dages krigen i 1967, genforenes Jerusalem og det jødiske folk står igen på Tempelpladsen og ved Grædemuren. Derfor kan vi, nu 50 år længere fremme i 2017, forvente store ting ske omkring Jerusalem.

Dr. Jürgen Bühler, som er præsident for ICEJ i Jerusalem, delte også sin egen og sin nærmeste families historie om helbredelse af alvorlig sygdom, mirakuløse indgriben af Guds hjælp og Guds vej i familiens historie. God is on the move! Gud er i gang. Det var også temaet for National Leder Christina Elisabeth Leinums undervisning; at i de sidste tider vil Herren vække sin kirke i Elias ånd, og ”vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre” fra Malakias bog 3. Gud er i gang med at vende fædres hjerte til sønnerne, så arven kan bringes videre til næste generation. Sønners hjerter ser vi også vakt i den bevægelse kirkens sønner og døtre er i, når vi vender vore hjerter til fædrene, når vi står fast på fædrenes tro.

”God is on the move”, ” Gud er i gang” også i den politiske og økonomiske verden. Det fortalte Jacob Daniel Leinum om i sit oplæg om Israel i dag. Igennem smuk lovsangsdans ved Århus Valgmenigheds dansegruppe blev vi mindet om, og erfarede selv gennem fællesdans, at kroppen også er vigtigt for Gud. Vi kan ære ham med vores krop. ”God is on the move”, ”Gud er i gang” så vi da mange i løbet af årsfesten modtog forbøn til helbredelse, udsendelse, håb og fred. Den særdeles flotte servering af Betania Kirkecenters medarbejder satte en smuk og generøs ramme om Årsfestens tema: God is on the move. Gud er i gang.

 

Tidligere artikler

Envision 2020 – Tilmelding åben!

Læs artiklen

Årsfest 2017, 26-27 August

Læs artiklen

Vores mandat er at bære sandheden

Læs artiklen

ET ÅRHUNDREDE DER SKAL FEJRES

Læs artiklen