Immanuel Dagplejecenter

ICEJ’s seneste besøg på Immanuel Dagplejecenter i Samaria fandt sted i juni 2014. Ligesom alle tidligere gange blev vi budt varmt velkommen af den ihærdige administrator P’nina og Yossi, hjemmets leder. Fællesskabet mellem ICEJ holdet og de ansatte blev nydt med hjemmelavede forfriskninger. ICEJ AID medarbejderne har været i stand til at etablere et særligt smukt forhold til den ultra-ortodokse medarbejderstab på dagplejecentret.

På mødet talte Yossi og P’nina om deres vanskeligheder med hensyn til at holde institu-tionen i gang. Centret indtager en vigtig plads i samfundet, idet behovet for at børn under 4 år vokser op på et omsorgsfuldt sted er meget vigtigt for deres uddannelse og adfærd, men den finansielle støtte er relativ lille. Immanuels lokalområde er et ret fattigt samfund, og der er heller ikke megen beskæftigelse i omegnen.

Centret gør alt, hvad de kan for at holde dørene åbne og være der for at hjælpe børn i nød. Yossi fortalte om en familie, som havde 2 børn i centret. Faderen var ikke længere i stand til at betale det fulde gebyr. Bogstaveligt talt tiggede han Yossi om at beholde mindst et af børnene i centret. Hvordan kunne Yossi afslå denne bøn? For Yossi er dette umuligt.

Immanuel Dagplejecenter bliver ledet efter Torah’ens (dvs. de bibelske) værdier. Der er et vigtigt jødisk princip, som siger, at verden er bygget på chesed, chesed, chesed… Ordet ”chesed” har en dyb betydning og kan ikke fuldstændigt oversættes til dansk. Betydnin-gen er tæt på ”betingelsesløs, umotiveret kærlig hensyntagen, gavmild opsøgning i en ånd af ærlig og uselvisk generøsitet.” Dette beskriver smukt de ansattes hjerter i Immanuel Dagpleje-center.

Personalet er meget pligtopfyldende og professionelt. Man kan tydeligt mærke, at dette arbejde er et kald for dem. Alle glæder sig over at lære børnene hebraiske ord og små sange. Børnene modtager deres daglige portioner af mad og også megen kærlighed. En af mødrene fortalte, at hendes barn nægtede at spise hjemme. Hun kunne ikke tro det, da hun hørte, at hendes barn spiste uden vanskelighed i centret. Personalet optog det på video for at vise moderen det. Børn i centret nyder at være sammen, spise i fællesskab og sove sammen om eftermiddagen. De lærer hebraisk på en morsom måde. De synger ofte og spiller selvfølgelig også meget.

At passe 70 børn uden mange økonomiske midler er en vedvarende udfordring. Derfor har ICEJ, danske afdeling været en kilde til opmuntring og støtte for dagplejecentret Immanuel. Din regelmæssige ydelse til dette projekt har sat os i stand til at opfylde forskellige behov i dette center. Det vigtigste af din støtte er, at den bidrager til at holde dagplejen i gang.
Giv fortsat din støtte til dette vigtige projekt. Mange børns sunde udvikling afhænger heraf.

Tak!

Publiceret i “Et ord fra Jerusalem”, oktober 2014 – side 9