Israel & Jesus

Af Malcolm Hedding

 

Jesus, et spændingspunkt

Alt for længe har relationen mellem jøder og kristne været en ’dans om den varme grød’ i forhold til de virkelige problemer. Jeg har været involveret i dette felt siden 1975 og kan derfor tale af erfaring.

Selvom kristendommen er en udløber af den jødiske tro, er kløften mellem de to trossystemer stor, og der er ingen grund til, at vi foregiver andet. Jødedommen og kristendommen har ganske vist meget til fælles, men anstødspunktet er helt sikkert Jesus og hans mission til verden, herunder den jødiske verden.

Et af disse ‘virkelige problemer’, som vi står over for, er hans befaling til sine tilhængere om at gå ud i hele verden og forkynde evangeliet for “enhver skabning” (Mark 16:15), selv de jødiske. Dette er et vigtigt princip i bibelsk kristen tro, men det afvises totalt af den jødiske verden af mange grunde, hovedsagelig historiske, men også teologiske. Desværre er den historiske kristne lydighed mod denne befaling blevet konverteret til at forfølge, chikanere og endda dræbe jøder. Man kan derfor ikke handle overrasket over den jødiske holdning til missionering.

Ikke desto mindre kan man stadig være i dialog mellem de to særprægede systemer, hvis man ’danser’ uden om dette spørgsmål. Men en sådan tilgang truer med at afspore en af de største bevægelser i historien med hensyn til helbredelse af det jødisk-kristne forhold.

Nogle evangeliske kristne siger, at der ikke kan være noget kompromis og opfordrer offentligt til, at aggressiv evangelisering rettes mod Israel og den jødiske verden. Andre er så bevægede til at engagere sig med Israel, at de føler et behov for helt at fjerne spændingspunktet Jesus mellem jøde og kristen gennem lærdomme som dobbeltpagt og andre fejlagtige tanker.

I mellemtiden forsøger en lille gruppe jødiske anti-missionæraktivister at ødelægge det spirende forhold mellem kristne og jøder ved at angribe det kristne trossystem og endda opfordre til, at velgørenhedsorganisationer som Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem stemples som missionærer og dermed bør forbydes i Israel.

Hvis jeg nu sagde til mine jødiske venner, at for at få et meningsfuldt forhold til mig, må de holde op med at fejre sabbat, ville de blive forfærdede og afvise et sådan krav uden videre. Men det er ofte, hvad nogle jøder gør mod kristne! De hævder, at intet forhold mellem jøder og kristne kan finde sted, medmindre de kristne tager afstand fra missionsbefalingen.

Den jødiske verden må vide, at kaldet til at være lydig mod verdensmissioner, herunder den jødiske verden, ikke er en lille sag, der kan kompromitteres. Nej, dette kald er et vigtigt princip i vores bibelske tro (Romerne 1:16; Matthæus 28:18-20). Det kan ikke let afskaffes, ligesom det at holde sabbat ikke let kan afskaffes. Hvis pro-israelske evangelikale afviser denne opfordring, vil de blive totalt miskrediteret i den bredere kristne verden.

Så spørgsmålet er: Hvordan adlyder kristne deres egne skrifter om at forkynde de gode nyheder overalt og samtidig engagere Israel på en ikke-stødende måde?

For det første ved at bekræfte, hvem vi er, og ikke ved at forsøge at spille på at være jødisk. Selvom vores tjeneste ikke engagerer sig i traditionel missionering i Israel, skjuler vi heller ikke, hvem vi er som hengivne kristne, og vi gør det klart, at alt, hvad vi gør, er tvunget af Jesu kærlighed i os. Således er vores adfærd i sig selv et “vidnesbyrd” om den forvandling, Jesus har gjort i vores liv, og hvis nogen så vil spørge mig om det, vil jeg fortælle dem det.

Som apostlen Peter sagde: » Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed.« (1 Pet 3:15) Med andre ord, hvis jøder ikke ønsker at vide det, skal de simpelthen ikke spørge!

I næsten tre årtier har den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem omfavnet denne position med integritet og været i stand til at engagere sig med Israel uden at gå på kompromis med vores lydighed mod vores egen tro. Vi har været oprigtige og ærlige, og mange israelere ved, at de kan stole på os, fordi der ikke er nogen skjult dagsorden. Det er sådan, vi er som både engagerede kristne og ægte venner af Israel, og vi har historikken til at bevise det.

 

 

Pastor Malcolm Hedding er tidligere administrerende direktør for Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem.

Tidligere artikler

Christian Friends of Yad Vashem

Læs artiklen

GLÆDELIG PÅSKE – Pesach til påske

Læs artiklen

ÅRSFEST – Særlig gave til dig

Læs artiklen

ICEJ DK – PODCAST

Læs artiklen