Israel i Bibelen 2020

Det er med stor beklagelse og forundring, at vi erfarer at oversættelsen af ”Den nye aftale”, som indgår i den nye

bibeloversættelse Bibelen 2020, undlader at bruge ordet Israel.
Første gang vi blev opmærksomme på dette, var gennem Jan Frosts video på YouTube fra 17. april 2020.

Vi ønsker at gøre opmærksom på den uheldige misforståelse en sådan undladelse efterlader hos både jødiske og kristne organisationer og kirker. Den efterlader en oplevelse af, at det bagvedliggende motiv er at minimere Israels tilknytning til det bibelske univers, i oversættelsen af ”Den nye Aftale”. Det må siges at være en fejlagtig slutning, da det meste af ”Den nye Aftale” er skrevet af jødiske forfattere, og hele konteksten udfolder sig i og omkring landet Israel.

Desuden forstår vi ikke rent forskningsmæssigt, baggrunden for en udladelse af ordet Israel, da vi ikke kan se samme præmis, når det gælder ordet Egypten, Libyen, Syrien mfl.

Vi vil også gøre repræsentantskabet opmærksom på, at denne udeladelse af ordet Israel, har medvirket stor forundring og spørgsmål om bagrund herfor, i Israel.

Vi opfordrer hermed repræsentantskabet til at genoverveje udgivelsen af Bibelen 2020, med en revideret udgave, hvor ordet Israel får sin rette plads.

Med venlig hilsen

Christina Elisabeth Leinum, National Leder, ICEJ Danmark

 www.skrivunder.net/israelbibelen2020