Kristen Zionisme

Af Malcom Hedding
Oversat af Christina Elisabeth Leinum

Mange tusinder af kirker verden over har en fast overbevisning om vigtigheden af, ​​at stå sammen med Israel, og velsigne det jødiske folk. Verset, der ofte betegnes som det bibelske mandat for dette, er 1. Mosebog kap 12: 3, hvor Gud siger til Abraham: “Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og jeg vil forbande dem, der forbander dig, og i dig vil alle jordens familier blive velsignet.”

Siden Israels fødsel i 1948 er den teologiske misforståelse, kendt som erstatningsteologi, begyndt at aftage, og stigende er en teologi af kristen zionisme, der forstår betydningen af ​​Guds evige pagt med Abraham og den nation, han skulle føde.

Men udtrykket “zionisme” er blevet omdannet til et negativt ord af israelske fjender, og “kristen zionisme” er også under angreb, og ofte forkert repræsenteret i medierne. Der er derfor grund til at definerer og afklare kristne tilhængere af Israel, og placere deres “kærlighed til Israel” i sin egentlige bibelske kontekst.

Kristne zionister
“Zionisme” er den nationale bevægelse for det jødiske folks tilbagevenden til deres hjemland og genoptagelsen af ​​jødisk suverænitet i Israels land. Den har fra start været præget af håndgribelige såvel som åndelige mål.
Jøder af alle overbevisninger, venstreorienterede, højreorienterede, religiøse og sekulære, sluttede sig til at danne den zionistiske bevægelse, og arbejdede sammen i retning af dette mål. Uenigheder førte til revner i bevægelsen, men i sidste ende blev det fælles mål for en jødisk stat i det gamle hjemland nået. Begrebet “zionisme” blev udtænkt i 1890 af Nathan Birnbaum. ” (Jødisk virtuelt bibliotek).

Hvis zionisme er troen på det jødiske folks ret til at vende tilbage til deres hjemland, bør en kristen zionist simpelthen defineres som en kristen, der støtter det jødiske folks ret til at vende tilbage til deres hjemland.

Under denne brede og enkle definition ville mange kristne kvalificere sig, uanset hvad deres grunde er, for denne støtte. Ligesom jøder af alle overbevisninger dannede den zionistiske bevægelse, kan kristne af forskellige overbevisninger, også falde ind under denne brede definition af en kristen zionist.

Af denne grund kan en kristen give et utal af svar på spørgsmål vedrørende deres støtte til Israel. Svar som kan indeholde politiske, historiske og / eller religiøse grunde.

Kristen zionisme – teologisk
Den egentlige teologi af kristen zionisme, også kendt som bibelsk zionisme, støtter det jødiske folks ret til at vende tilbage til deres hjemland på bibelsk grund. Det bibelske fundament for kristen zionisme findes i Guds pagt med Abraham. Det var i denne pagt, at Gud valgte Abraham til at ” føde en nation”, hvorigennem Gud kunne forløse verden, og for at gøre dette, bragte han dem et land for at kunne eksistere, som denne udvalgt nation.

Kristen zionisme er bekræftet gennem de hebraiske skrifter. De store og mindre profeter bekræftede konsekvent denne nationale opfordring til Israel, lovede en fremtidige restaurering til landet efter en eksilperiode, og talte om landets åndelige fornyelse og forløsning, der skulle bringe lys til verden.

Kristen zionisme adskiller sig fra erstatningsteologien, som lærer, at det særlige forhold, som Israel havde med Gud med hensyn til hendes nationale skæbne og hendes nationale hjemland, er gået tabt, på grund af hendes afvisning af Jesus som Messias. Derfor er Kirken blevet det nye Israel. Kirken har derefter arvet alle de velsignelser der er lovet til Israel, mens dommene og forbandelserne forbliver over det jødiske folk.

Kristen zionisme lærer modsat at Guds pagt med Abraham stadig er gyldig i dag. Der er fortsat en national skæbne for det jødiske folk, og hendes nationale hjemland er hendes evige besiddelse i opfyldelse af Guds planer og formål for hende. Det Nye Testamentes skrifter bekræfter ikke kun Abrahams pagt, men de bekræfter Israels historiske mission, og at Israels gaver og kald er uigenkaldelige.

Rev. Malcolm Hedding er tidligere administrerende direktør for den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem.