Lederskifte i ICEJ Danmark

Ved Juha Ketola
Dette er en spændende sæson for ICEJ Danmark, hvor vi ser de samme overgangsforandringer, som vi ser i andre afdelinger p.t. Med stor kærlighed for nutidens israelere, og specielt for de fattige og nedbrudte, har Jørn og
Solveig Leenders været en del af ICEJ i Danmark i mere end et årti.
Hertil har de foruden været i fortroppen med visioner og med mandat i Den Internationale Kristne Ambassades arbejde i Danmark. Alt dette for at trøste det jødiske folk.
Med anstrengelse og energi har de organiseret kirkemøder for at udbrede Guds ord, som handler om Guds hjerte og hensigt med det jødiske folk, og for at sprede det rigtige og den sandfærdige information om, hvad der faktisk
sker i Israel. Med mod og uden at gå på kompromis har de stået sammen med Guds udvalgte folk
imod mediernes fordrejede budskab og forvrængningen af bibelens sande budskab.
For at komme igennem med dette har de arrangeret utallige foredrag i de lokale kirker og sammenslutninger for de
besøgende talere fra hovedkontoret i Jerusalem.
Udover en masse ting, som ikke bliver nævnt her, stod de i spidsen for vores blad for at sikre sig, at de trykte udgivelser var tilgængelige for medlemmer fra Danmark på deres eget sprog. Jørn og Solveig skaffede utrætteligt bidrag, som blev sendt til Israel som et udtryk for den betingelsesløse kristne kærlighed og støtte – kærlighed med sit udspring i Kristus, men givet af nutidens kristne danskere.
Mange er de mennesker i nød, som er blevet hjulpet med mad, tøj o.a. af kærlige mennesker, som selv om de fysisk levede tusinde kilometer væk fra det forjættede land, alligevel bar dette land og dets folk i deres hjerter.
I flere år har Jørn og Solveig fortalt om behovet for en ung person, som kunne lede den danske afdeling.
Sidste år præsenterede de os for en person, som de følte Gud havde givet dem, som svar på bøn til at videreføre arbejdet.
Jørn og Solveig har nu besluttet at fratræde som ledere og give ansvaret, visionerne og mandatet til andre. Fra hovedkontoret i Jerusalem (sammen med alle ICEJmedlemmer i Danmark) vil vi gerne velsigne og lykønske Jørn
og Solveig for det arbejde, de har gjort for Herren og med udholdenhed i tro: at have været en velsignelse og trøst for det jødiske folk.
Mens vi priser Gud for Jørn og Solveig, og for hvad de har gjort for at drage omsorg ved at videregive arbejdet, er vi også Gud taknemlige for vores valgte ICEJleder,
Christina Elisabeth Leinum. Hun har accepteret sin nye titel som ICEJ-leder i Danmark, og sammen med den overordnede direktør, dr. Jürgen Bühler, tror vi, hun er Guds valg for den kommende periode.
Hun har vores vision i sit hjerte og hun er sat i brand for Danmark.
Samtidig har hun en god forbindelse til præster og kirker, har kreative idéer og er parat til at bevæge sig fremad med hjælp fra den udholdenhed og styrke, som Helligeånden vil give hende.
Så Gud er altid trofast og har sin hånd strakt ud over vores arbejde i Danmark og tager sig af sit eget arbejde. Ebeneser! Indtil nu har han hjulpet os! Ligesom en overgangsfase for nyligt har fundet sted i Tyskland, Finland og
Norge, sker det nu også i Danmark.
Dette viser os, at Gud har den fulde kontrol.
Gud er ikke uretfærdig, så han skulle glemme arbejdet og anstrengelserne
i kærlighed givet gennem Jørn og Solveig. Vi håber, at vi kan beholde forbindelsen til dem og ser frem til at se dem i fremtidige festarrangementer.
Til slut vil vi opfordre den danske afdeling til at give Christina den samme opbakning, som er blevet givet til Jørn og Solveig.
Guds fred,

Skærmbillede 2015-04-29 kl. 13.58.46  Juha Ketola
Direktør for alle Internationale afdelinger