Ny leder i ICEJ Danmark

Af Christina Elisabeth Leinum
ICEJ-leder af den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem
danske afdeling

Som du kan læse sidst i denne måneds udgave af ”Et ord fra Jerusalem” har Jørn og Solveig videregivet lederrollen af ICEJ Danmark til nye kræfter. Som ny leder af ICEJ i Danmark vil jeg gerne udtrykke min dybeste respekt og taknemmelighed for det store arbejde, Jørn og Solveig Leenders sammen med andre komitémedlemmer i de sidste mange år har udført. Det er en stor arv af mange års hårdt arbejde, utrættelig, trofast formidling af det jødiske folks position i Guds frelsesplan,
som vi – i den nye komité – vil gøre alt, hvad vi kan, for at arbejde videre med.

Det er nye tider vi lever i – tider, som er profeteret om for lang, lang tid siden, da profeterne i Det Gamle Testemente profeterede om de sidste tider i denne tidsalder.

Profeten Mika profeterer:
Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil, talrige folkeslag skal drage af sted og sige: “Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier.
For belæring udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.”

Mit ønske og vision for ICEJ i Danmark er, at være med til at lede kirken til at “drage op til Jerusalem”. “Udover rent fysisk at arrangere menighedsture til Israel, at være med til at præster, ledere og menigheder i det danske kirkeliv, får øjne og hjerte op for Israel som epicenter for Guds endetidsplaner.
Når det jødiske folk er “på plads” – både fysisk og åndeligt – kan Jesus komme igen.” Det kan vi som Kristustroende hjælpe med til ved at bede for det jødiske folk, og Israel som nation, ved at elske dem, med Jesu kærlighed. Denne kærlighed og omsorg gælder i øvrigt alle i Mellemøsten, Jesu hjerte bløder for den muslimske verden; at de må lære deres sande Messias at kende.

Tak at du vil være med til støtte ICEJ’s arbejde i Danmark. Vi i den nye komité glæder os til at komme rundt i landet og stiller os til rådighed med undervisning både fra os selv og fra gæstetalere fra udlandet.
Vi glæder os til at hilse på jer og få input til, hvordan ICEJ i Danmark kan forbedres og udvikles.
Kontakt os for et besøg i din lokale menighed!