Nylige fund i Israel bekræfter bibelske beretninger

Der var stigende håb om, at Israel snart ville åbne igen for turister, men en fjerde bølge af coronavirus har tvunget den nye regering tilbage mod stramning af restriktioner, herunder en uges karantæne for alle udenlandske besøgende – vaccineret eller ej. Men indtil landet begynder at byde rejsende velkommen igen, fortsætter Bibelens land med at afsløre sine skjulte skatte, der beviser Guds ords troværdighed. Bare de seneste måneder har der været mange fantastiske arkæologiske fund, der verificerer optegnelser i både de hebraiske og kristne skrifter.

Jordskælv

For nyligt har udgravninger, som går omkring 2.800 år tilbage i den gamle Davids by afdækket et lag af ødelagte artefakter, der ikke svarer til nogen krig eller erobring af byen. Udgravningerne omfatter knuste lerkar, lamper, køkkenredskaber, skåle og opbevaringsbeholdere, der blev beskadiget, da væggene i en gammel bygning kollapsede. Dette har ledt arkæologer til at formode, at det kan være bevis for det store jordskælv, der ramte byen, nævnt i Amos’ og Zakarias’ profetiske bøger. Amos (1:1) og Zakarias (14:5) henviser begge til et stort jordskælv, der rystede Israel “i Kong Uzziahs dage.”

 

Flere fund støtter Bibelens fortællinger

Arkæologer fra Israel Antiquities Authority fortsætter med at finde mange fascinerende artefakter i Davids by, der støtter tidligere indsamlede beviser, nemlig, at det murede område faktisk tjente som hovedstad i under kong Davids dynasti, som beskrevet i den hebraiske bibel. For eksempel har nylige udgravninger afdækket en manglende østlig del af Jerusalems ydre bymur, som babylonierne stødte på på tærsklen til dens ødelæggelse i 586 f.Kr. Andre fund øger vores viden om den romerske erobring i 70 e.Kr, herunder for nylig udgravede pilespidser og andre våben.

To store, storslåede kuppelværelser i tunneler omkring den vestlige mur blev for nylig afsløret. De menes, at have været anvendt af lokale judæiske embedsmænd til at beværte meget vigtige besøgende, før de skulle gå op på tempelpladsen ovenfor.

Gideon

En gammel lerkande blev for nylig fundet i en udgravning på Khirbet al-Ra’I, der menes at være det bibelske Ziklag. Den bar en meget interessant blækindskrift af navnet ‘Jerubbaal’. Dette er navnet givet til Gideon i Dommerbogen 6:31-32 og kan betyde “Lad Baal bønfalde ham” eller “Må Herren være stor”. Kanden og indskriften går 3.100 år tilbage til dommernes tid, da Gideon ødelagde Ba’als alter på Gilboa og førte israelitterne i kamp mod amalekitterne. Selv om det ikke er sikkert, at det indskrevne stykke keramik har en direkte forbindelse til Gideon, mener eksperter, at det afslører, hvordan Bibelen kender de autentiske navne fra denne tidlige periode i Israels historie.

Da David slog Goliat

I de seneste måneder har udgravningerne i Tel Azekah (hvor David dræbte Goliat) afsløret ikke kun keramik og mure i den befæstede israelitiske by, men også skeletter af tropper, der faldt i kamp. De menneskelige rester er 2.700 år gamle, svarende til da kong Sennacherib ødelagde Azekah og den assyriske invasion af Kongeriget Juda (2.Kong 18-19; 2.Krøn. 32; Esajas 36:1).

For flere måneder siden afslørede arkæologer at de havde fundet snesevis af fragmenter af en bibelsk rulle, der dateres til 135 e.Kr. – det er den første opdagelse af et gammelt bibelsk pergament i ca 60 år. Skriftrullen, skrevet på græsk, indeholder dele af de tolv små profeter, herunder Zakarias og Nahums bøger.

Endelig, på Timna, nær den sydlige spids af Israel, er der for nylig blevet opdaget beviser for, at israelitterne faktisk havde kobberminer lavet af kong Salomo, som Bibelen antyder. Indtil nu havde mange arkæologer og eksperter dateret kobbermineaktiviteterne på stedet næsten udelukkende til en tidligere egyptisk tilstedeværelse i området. Blandt de banebrydende nye fund har arkæologer genvundet rester af stof farvet i kongelig lilla fra kong Davids og kong Salomons tid.
Af: David R. Parsons, ICEJ Vicepræsident

Oversat og redigeret: Nick Hansen