Brev fra direktøren i Jerusalem

Af Jürgen Bühler
adm. direktør for
den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem
Kære venner!

Israel har lige været igennem endnu en valgsæson. Som det eneste sande demokrati i Mellemøsten kan alle jøder og araber, muslimer og kristne, borgere af Israel stemme. Når dette magasin når frem til dig, kan det være at en ny regering allerede
er blevet dannet. Én ting er helt sikkert: Hvem der end er blevet valgt er blevet valgt med Guds vilje.

Daniels bog siger:
”Han handler, som han vil, med himlens hær og
Jordens beboere, ingen kan hindre
ham og sige: “Hvad er det, du gør?”
(Daniel 4:32).

Vores kald som kristne er at fortsætte med at bede for Israel om end med større inderlighed. År tilbage, fortalte en gammel ven af Israel mig, at en vis regerings beslutning i Knesset (Knesset er navnet på parlamentet i Israel, som består af 120
medlemmer) ændrede hans støtte til Israel: ”Sådan en nation kan jeg ikke længere støtte”, sagde han. Vi bliver nødt til at forstå at vores venskab og støtte til Israel ikke er afhængig af Israels politiske valg eller nogle særlige beslutninger i Knesset, men den er baseret på Guds uigenkaldelige kald og evige pagt med Israel.

Den nye regering vil stå over for mange eksistentielle udfordringer.
Regeringen vil være tvunget til at håndtere atom-opbygning af Iran. Den dvæler i et område, som fortsat er plaget af krig og ustabilitet.
Islamisk Stats terror-militær fortsætter deres brutale stormløb mod kristne, muslimer og jøder. På samme tid er vi vidner til en ny bølge af antisemitisme og fjendtlighed mod Israel i den vestlige verden. Israel har i dag mere end nogensinde før brug for dine bønner.

I denne udgivelse kan du også læse om spændende udvikling i nationerne.
Rev. Juha Ketola modtog en særdeles varm velkomst i Papua Ny Guinea for nyligt, og så en hel ø nationalt velsigne Israel. Jeg håber også at du vil blive velsignet, når du læser bibelundervisningen skrevet af en af Israels mest velformulerede
lokale kirkeledere, Peter Tsukahira. Budskabet præsenterede han for nyligt på vores Envision-præstekonference i januar. Jeg håber at du vil blive opmuntret under læsningen.
Og må Herren velsigne dig rigt ud af Zion!