Tænk på ICEJ når du vil testamentere

– også en fordel for dine arvinger

ICEJ er en velgørende forening, som fremgår af Skatteministeriets liste over godkendte afgiftsfritagne foreninger, institutioner mv. Der skal således ikke betales boafgift af arv som er testamenteret til ICEJ. Dette giver en række fordele.

Hvis du testamenterer et beløb til ICEJ, kan det i en række tilfælde ske uden at det koster dine øvrige arvinger noget som helst. Det kan oven i købet være, at dine arvinger vil modtage et større beløb i arv efter dig, end de ellers ville have fået, hvis du ikke skrev testamente.

Vidste du:

  • At arv til ICEJ hverken udløser boafgift eller tillægsboafgift, og således er afgiftsfri
  • At arven efter dig, hvis du ikke har arvinger i nogen af arveklasserne, og ikke har oprettet testamente, tilfalder staten
  • At du kan testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue som legat eller arv til en eller flere velgørende institutioner
  • At ICEJ kan bidrage med oplysninger og praktisk hjælp
  • At du kan planlægge arven efter dig gennem testamente på en måde så at du i visse tilfælde kan betænke ICEJ i dit testamente, uden at det vil ske på bekostning af dine øvrige arvinger, men derimod sådan at dine arvinger modtager et endnu større beløb end de ellers ville have modtaget, hvis du ikke skrev testamente
  • At arvelovgivningen rummer mange muligheder for at fordele arven efter dig, lige som du ønsker det.

Nærmere om oprettelse af testamente

Oprettelse af testamente behøver hverken at være en kompliceret sag eller en dyr omkostning, og det er vigtigt, at du bliver rådgivet korrekt – så din sidste vilje bliver planlagt med det udfald som du ønsker.

ICEJ anbefaler, at du skriver dine ønsker op, og herefter rådgiver dig hos en advokat som kan være med til at sikre, at testamentet indholdsmæssigt er klart og tydeligt, og at de formelle regler er overholdt. Derved vil de begunstigede i testamentet bedst muligt kunne opnå den del af arven, som du betænker dem.

Du kan finde en advokat på internettet, men ICEJ kan også bistå, bl.a. med at henvise til advokater, som kan udføre opgaven. Du er f.eks. velkommen til at kontakte advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind, Advokatfirmaet Lexius, på Tlf.:86139292. Du er også altid velkommen til at kontakte os.

Eksempel:

Hvis du testamenterer et beløb til ICEJ, kan du sikre dine arvinger et større beløb, end de ellers ville have fået, såfremt de skal betale boafgift af arven. ICEJ er en velgørende forening, og skal ikke betale boafgift af eventuel arv.

Har du ingen ægtefælle eller børn, og lader dine søskende og søskendes børn (niecer og niveauer) arve dig, skal de betale en boafgift på 36,25 % af arven. Efterlader du f.eks. kr. 1.000.000,00 vil boafgiften beløbe sig til kr. 332.788,75 og den udbetalte arv til dine slægtninge, vil være kr. 667.211,25.

Testamenterer du derimod f.eks. kr. 300.000,00 (30 %) til ICEJ og kr. 700.000,00 (70 %) til dine slægtninge og samtidig bestemmer, at ICEJ skal betale boafgiften for dine slægtninge, så vil dine slægtninge modtage det fulde beløb på kr. 700.000,00, hvilket er kr. 32.788,75 mere end de ville have fået, hvis de havde arvet alle pengene og deraf skulle have betalt boafgift (667.211,25).

ICEJ vil herefter ud af ICEJs del af arven på kr. 300.000,00 skulle udrede dine slægtninges boafgift af de kr. 700.000,00, hvilket vil beløbe sig til kr. 224.038,75. Det vil give ICEJ en nettoarv på kr. 75.961,25, som kan bruges til arbejdet i Israel.

På denne måde kan både dine slægtninge og ICEJ nyde godt af, at du testamenterer en del af arven til ICEJ.

Hvis du har børn vil besparelsen blive noget mindre – men HUSK, at du uanset afgiftsbesparelser, kan betænkte ICEJ i dit testamente alligevel – med et legat eller en procent af din samlede arv. Alle beløb er velkomne. Enhver arv til ICEJ vil under alle omstændigheder være afgiftsfri.