Vil rense Jordanfloden og satse på turisme!

Planen betyder, at myndighederne vil foretage de nødvendige ændringer for at gøre vandet rent, så turister kan svømme i floden.

Regeringen har godkendt en plan, der sigter mod at rense en betydelig strækning af Jordanfloden, genoprette naturen langs flodlejet og investere i turisme.

Den del af floden, der skal revitaliseres, strækker sig fra den sydlige ende af Genesaret Sø og 37 kilometer sydpå mod Det Døde Hav. Ved at øge vandgennemstrømning vil flodlejet udvide sig, og økosystemet vil blive genoprettet. Planen blev godkendt i udgangen af juli.

Der har været kamp om vandet i Jordanfloden, og meget af vandet i floden er omdirigeret til landbrug. I de senere år har Israel øget produktionen af ferskvand gennem afsaltningsanlæg langs Middelhavskysten og er derfor mindre afhængig af Genesaret Sø som ferskvandskilde. Israel eksporterer faktisk ferskvand til nabolandet Jordan. Dette er en del af baggrunden for, at Israel igen tillader floderne syd for Genesaret Sø at udvides til mere end en mindre bæk.

Vandet i denne del af Jordanfloden er i øjeblikket forurenet. Planen betyder, at myndighederne vil foretage de nødvendige tiltag for at gøre vandet rent, så turister kan svømme i floden. I dag ledes spildevand fra de omkringliggende samfund ud i floden og det er ikke tilstrækkeligt renset inden. Saltvand fra saltningsanlæg, der leverer ferskvand til Genesaret Sø, ledes også for nærværende ud i floden. Planen vil føre dette vand andre steder hen og åbne sluser i Genesaret Sø, hvilket vil øge vandstanden i floden betydeligt.

Ifølge planen skal saltvand fra afsaltningsanlæggene og spildevand føres i et rør parallelt med floden. Dette vand vil blive renset og distribueret til landmændene, som vil muliggøre flere landbrug i områderne langs floden. Det vil være med til at skabe en behagelig og autentisk ramme omkring de nye turistfaciliteter, der vil blive etableret på bredden af floden.

Jordandalen, en del af Rift Valley, der strækker sig fra Mellemøsten til Afrika, var engang en hovedfærselsåren for handel og trafik mellem tre kontinenter. Særligt for dalen er, at den er et vigtigt stoppested for mange trækfugle, som finder foder og hvile der på den lange rejse.

Mange historier i jødedommen og kristendommen udspiller sig på Jordans kyster. Betingelserne vil nu også blive lettet for turismen i denne del af Det Hellige Land.

 

Det skriver Ikaj.no