Vores mand i Vestafrika – profil af Abdou Maiga

Ved David Parsons

Herrens timing er uangribelig, og hans veje uransagelige!

For fire år siden fik International Christian Embassy Jerusalem et profetisk ord om, at vi inden for kort tid ville åbne nye afdelinger i ti muslimske lande. Det var overraskende og uventet, og vores lederskab stod spørgende overfor, hvordan det skulle ske. Men så sluttede en usædvanlig udrustet afrikansk pastor sig til vores arbejde, og han har næsten egenhændigt udført denne opgave på meget kort tid.
Rev. Abdou Maïga blev født ind i en streng muslimsk familie i en landsby i nærheden af Timbuktu i Mali. Hans forældre sendte ham til en Dawa (religiøs skole) for at blive imam, og han kunne allerede som teenager recitere hele Koranen fra hukommelsen.
Men så brugte Gud et kristent tidsskrift til at åbne hans øjne for evangeliet, og han blev en kristen. Han oplevede stor forfølgelse i forbindelse med konverteringen og blev forsøgt forgiftet, men Gud bevarede ham igennem det hele. Han opnåede senere flere grader i bibelstudie og teologi. I øjeblikket er han i gang med et ph.d.- studie i International Udvikling på William Carey International University i Californien. Abdou studerede også på Hebrew University of Jerusalem for at udvikle sin viden om bibelsk hebræisk på det tilknyttede Hjem for Bibeloversættere.

I dag er Rev. Maiga en respekteret pastor og forkynder med særlig hjerte og tjeneste for hele det fransktalende Vestafrika. Han regnes for regionens førende ekspert i bibelsk hebraisk. Desuden holder Maïga konferencer om ledelses- og forvaltningsprincipper, og fungerer samtidig som en regional rådgiver i konfliktløsning og samfundsudvikling.
Endelig har Rev. Maïga en brændende passion for Israel og er dybt dediceret til at udvide ICEJ’s virkefelt i Afrika.

For tre år siden mødte Rev. Juha Ketola, ICEJ’s internationale direktør, Abdou for første gang og udnævnte ham til den nye nationale direktør for hans nuværende hjemland, Senegal, og regional koordinator for Vestafrika. Siden da har han brugt alle sine kirkelige og regeringsmæssige forbindelser, som han har opbygget gennem sine 30 års tjeneste, for at hjælpe den kristne ambassade ved at åbne nye afdelinger i de fransktalende nationer i Vestafrika, hvoraf mange har muslimsk flertal.

Indtil videre omfatter disse nye afdelinger Benin, Burkina-Faso, Mali, Niger, Senegal og Togo. Han har også været med til at genetablere vores afdeling i Elfenbenskysten og åbne nye afdelinger i Gambia og
Guinea. Sammen med en ny ICEJ national afdeling i et unavngivet nordafrikansk land og lignende åbninger i Centralasien, betyder det, at vi nærmer os de ti afdelinger i lande med muslimsk flertal, som det lød i det profetiske ord til os for adskillige år siden.

“Første gang jeg mødte Abdou, connectede vi straks på en særlig måde, og inden vi tog afsked bad vi sammen stærkt forenet i ånden“, siger Juha. “Uden Abdou Maïga, ville vi ikke have været i stand til at etablere så mange af disse nye afdelinger i Vestafrika. Og han har gjort det på en måde, så alle lederne af de lokale kirker og de øverste embedsmænd er imødekommende overfor os, selv i de muslimske lande. Så han er virkelig en gave til vores tjeneste.“

Vi bad Rev. Maïga om bedre indsigt i hans tjeneste og det fransktalende Vestafrika.

Hvordan blev du undervist mht. hvordan muslimer bør betragte kristne og jøder?

Hvordan Koranen og hadith [traditionen] ser på kristne og jøder er meget tvetydigt. Koranen 29:46 lærer, at jøder og kristne er “Bogens Folk“ og har samme Gud som muslimer. Så Bibelens profeter anses for identiske med Koranens. Men andre koranske vers og hadith beskylder jøder og kristne for at være polyteister og Bibelens indhold for at være en forfalskning, så de beder Allah om at ødelægge dem. Det er meget tydeligt, at islamisk eskatologi forudsiger det jødiske folks endelige udslettelse.

Hvordan har dit syn på Israel og det jødiske folk ændret sig, siden du blev en kristen?

Islamisk teologi omkring det jødiske folk og den israelsk-palæstinensiske konflikt skaber en naturlig blokering i unge muslimers sind, som kan føre til had mod Israel og det jødiske folk. Min omvendelse til Kristus hjalp mig til at indse, at Jesus var jøde og Bibelen blev skrevet af jøder og i en jødisk kontekst. Man kan ikke foregive at elske Jesus og samtidig hade Israel og jøderne.

Hvad med vækkelse og kirkevækst i Vestafrika?

De fleste kirker i Vestafrika har oplevet meget hurtig vækst på det seneste.
Mange kristne var skuffede over den klassiske tilgang og søgte et mere intenst forhold til Gud. Denne frihed i tilbedelse opmuntrede til etablering af tusindvis af levende kirker og mange omvendelser, selv i stærkt islamiske regioner. De klare beviser for mirakuløse gaver (helbredelse ogudfrielse) har været en afgørende faktor. Når folk ser Guds kraft i aktion, øges deres tro. Den kvantitative udvikling af Kirken i Vestafrika har skabt en balance mellem stat og kirke, og regionale regeringer ser nu kirken som en troværdig partner.

Hvordan har udbredelsen af radikale islamiske grupper påvirket kristne i Vestafrika?

Den islamistiske trussel blev mere synlig under den seneste invasion af AQIM [Al-Qaeda i Maghreb] i det nordlige Mali, og den franske hærs invasion. Men radikale muslimske militser har været til stede i Vestafrika i nogen tid, drevet af islamistiske elementer i Algeriet, Mauretanien og Libyen. I tillæg hertil skal regnes Boko Harams indtrængen i Nigeria, Cameroun, Tchad og Niger, og dens nyligt erklærede loyalitet overfor Daesh [islamisk stat]. Disse islamistiske grupper har rod i islams grundlæggende tørst efter erobring. For få år siden skete en opprioritering af islams missionerende karakter. Vi så udbredelsen af radikale moskeer i hele Vestafrika, ofte ledsaget af sociale tiltag og humanitær bistand. Strategien har nu udviklet sig til militær erobring med en enestående fanatisme. Prisen, de kristne i Vestafrika har måttet betale, er enorm – herunder ødelæggelse af mange kirker og fysisk vold på kristne. Dette forsinker midlertidigt Kirkens udbredelse, men martyrernes blod er Kirkens udsæd.

Hvordan ser vestafrikanske regeringsledere på de radikale islamister?

Alle statsmænd i Vestafrika, muslimer og ikkemuslimer, erkender, at den radikale islam er en af de største trusler mod menneskeheden og sameksistens på alle niveauer. Selv muslimske, politiske ledere har indset, at hvis den radikale islam ikke kontrolleres, vil det føre til islams dekadence på verdensplan. Ingen troværdig leder kan identificere sig med radikal islam, for muslimerne er de første ofre.

Hvordan ser man på Israel?

Jeg havde det privilegium at tale om Israel til en række statsmænd og ministre, og jeg erfarede, at Israel er den mest beundrede nation i Vestafrika. Faktisk har Israel flere venner end fjender. Jeg har hørt nationale ledere indrømme, at Israel er det eneste demokrati i Mellemøsten og en af de mest demokratiske lande i verden.

Hvorfor støtte arbejdet i ICEJ?

Jeg tror, at ICEJ’s vision og mission er unik og bibelsk. Jeres støtte og trøst til Israel og det jødiske folk har utvivlsomt rørt Guds hjerte og udløser velsignelse over vores familier og nationer. Dertil kommer det fantastiske redskab for fred og forsoning mellem jøder og arabere, som ICEJ formidler ved forkyndelsen af Jesus, der er den bro, som forener. Så en støtte til ICEJ er ikke kun en trøst til Guds folk, Israel, men også et bidrage til løsningen af den israelsk-palæstinensiske konflikt og udbredelsen af de bibelske sandheder blandt nationerne.

Artikkel fra “Et Ord Fra Jerusalem” Maj 2015 nr. 4

 

Tidligere artikler

Brev fra direktøren i Jerusalem

Læs artiklen

Beskyttelse mod stormangreb

Læs artiklen

Hverdagen i pinsens lys

Læs artiklen

Kirken for Israel

Læs artiklen